Jak na tvorbu vlastních levelů

29. prosince 2007 v 18:03 | Dr. Killer |  Úvod, info a novinky
Četl jsem podněty od několika lidí, že neví jak pracovat s Editorem levelů, případně neví některé podrobnosti o tvorbě. Já jsem autorem už mnoha levelů a snad jsem už všechna "tajemství" Editoru odhalil :-). Tak jsem se rozhodl napsat tento návod. Původně měl být stručný, ale já jsem se trochu rozepsal, abych mohl opravdu všechno řádně popsat. Doufám, že někomu tento návod pomůže. Snad jsem na nic nezapomněl, kdyby ano, tak se když tak ptejte. Přeju kvalitní tvorbu!

Nejdříve byste měli mít nějaký nápad - na jaké téma ten level bude, co bude představovat, jak to sladit atd. Samozřejmě můžete taky dohromady naplácat různé věci bez nějakého hlubšího smyslu... ale to není ono. Pak si musíte sehnat to základní - obrázky. Bez obrázků se neobejdete - potřebujete načítací obrázek, obrázek na pozadí levelu a pak několik obrázků, které využijete k vytvoření samotného prostředí levelu.
Načítací obrázek se vám bude zobrazovat při načítání mapy ve hře. Musí mít rozměry 800×600 pixelů. Obrázek na pozadí je ten, co tvoří pozadí daného levelu. Například nějaký travnatý povrch, hlína... (znáte z originálních map), ale můžete si tam dát co chcete - třeba svoji fotku, ale to pak asi nevznikne povedená mapa :-). Obrázek na pozadí musí mít rozměry 800×515 pixelů (kvůli místu na spodní informační pruh). Doporučuji, aby načítací obrázek i obrázek na pozadí byly ve formátu jpg - zabírají pak míň místa a výsledná mapa není zbytečně objemná.
U ostatních obrázků dbejte na jejich přiměřené rozměry... v editoru už nemůžete výšku a šířku upravovat. Tyto obrázky doporučuji neukládat jako jpg, měly by to být bmp - tedy rastrové obrázky. To je z toho důvodu, že většinou potřebujete, aby byly určité plochy průhledné. Například máte obrázek stromku. Je to dejme tomu zelený stromek na bílém pozadí. Vy potřebujete, aby bílá byla v editoru průhledná - protože jinak byste si do mapy vložili bílý čtverec se stromkem uprostřed. K tomu slouží v editoru to, že si u každého vkládaného obrázku určíte barvu průhlednosti - a tak místo té barvy je pak jen to, co je za ní (takže pozadí, případně jiný obrázek). K tomu se vrátím ještě později. Jen jsem chtěl vysvětlit, proč to nemůžou být jpg - ty totiž ukládají jednobarevné plochy jako plochy vícebarevné (jen nepatrné rozdíly v odstínu - oko to nepozná ale počítač ano). Výjimkou by byl obrázek, který chcete celý tak jak je a nepotřebujete u něj průhlednost, prostě něco co je čtverec nebo kvádr.
Obrázky můžete shánět třeba na internetu. Nevýhodou je to, že to většinou jsou jpg nebo gif - a tak i když je to nějaký obrázek na jednobarevném pozadí (třeba bílém), to pozadí ve skutečnosti není čistě jen ta jedna barva a po zvolení barvy průhlednosti v editoru by se vám to zobrazilo s nežádoucíma flekama. Proto byste takový obrázek měli upravit v malování nebo jiném grafickém programu (mně primitivní malování stačilo). Nezapomínejte na změnu velikosti (pokud je třeba). a taky obrázek ořežte co nejvíc to jde (tzn. nenechávejte zbytečný prostor mezi okraji obrázku a zobrazovaným objektem) - obrázek bude zabírat méně místa a v editoru se s ním bude lépe pracovat. A nezapomeňte ho pak uložit jako typ bmp.
Dobrý zdroj obrázků jsou původní levely v Buláncích. Bohužel není možné existující mapu nějak do editoru nahrát a upravit. Jediná možnost je dělat to pomocí obrázků. Prostě si ve hře spustíte mapu a "vyfotíte" obrazovku do schránky (zmáčknutím Print Screen), pak ten obrázek můžete vložit třeba do Malování a nějak ho upravovat, "vystřihovat" si z něj různé objekty atd. Nezapomínejte na tu barvu průhlednosti - to co má být průhledné musí být jednou barvou.
Další věc co potřebujete je nějaká hudba. Ona teda nemusí v levelu být - ale level bez hudby je polovičatý. Hudební soubor musí být ve formátu mp3. Nejlepší je, když daná hudba je nějak tematicky spojena s tématem daného levelu.
Když máte vše potřebné, můžete se pustit do vlastní tvorby v Editoru. Nejdřív vám popíšu ovládací panel. Je nahoře a jsou na něm různá tlačítka. Zleva: Nový level, Otevřít existující level, Uložit, Uložit jako - tato 4 tlačítka jsou jasná. Jen snad bych dodal, že nemůžete v Editoru otevřít hotový hratelný level - tzn. soubor s příponou eap - tyto soubory slouží k hraní. Editor pracuje se soubory s příponou eapres - tedy takzvané zdrojové soubory k levelům. Zpět k tlačítkům: následuje "Zobrazit možnosti levelu" a hned za ním tlačítko s obrázkem bulánka, které má zcela stejnou funkci (nevím proč to tam je dvakrát). Tady můžete měnit název, obrázek na pozadí, načítací obrázek, hudbu a taky jestli v levelu budou protivníci a jejich vlastnosti. Později se k tomu vrátím. Následuje tlačítko "Vytvořit tento level" - tím se vytvoří ze souboru eapres soubor eap, tedy už hotový hratelný level. Další tlačítka využijete přímo při tvorbě, o těch vám povím při popisu tvorby.
Tak teď tedy k vlastní tvorbě. Zmáčkněte tlačítko "Vytvořit nový level" (taková bílá kostka úplně vlevo). Spusí se vám průvodce, kde postupně zadáte název levelu, autora, načítací obrázek, obrázek na pozadí a hudbu. Všechny tyto věci budete moci kdykoli v budoucnu měnit. Pak můžete vkládat dílčí obrázky. Měli byste mít na paměti, v jaké vrstvě pracujete - existuje vrstva Popředí, Bulánci a Pozadí. Můžete mezi nimi přepínat pomocí tří tlačítek (jsou to ta 3 tlačítka na ovládacím panelu nejvíce vpravo). Vrstva Popředí je na předměty, které jsou před bulánkama, respektive spíše nad bulánkama - např. nějaké listí, pod které se můžou bulánci schovat (tak jak to známe z levelu Malárie). Vrstva Bulánci je pro předměty, které jsou v kontaktu s bulánkama - např. nějaké kamení. Bulánek může být před předmětem ale může se za něj taky schovat. Vrstva Pozadí je pro předměty, které jsou prostě v pozadí - vždycky budou za bulánkama. Nejvíce využijete vrstvu Bulánci. Nezapomeňte do ní přepnout před tím, než budete vkládat obrázky, abyste to pak nemuseli měnit a zbytečně ztrácet čas. Ano, to, v jaké je obrázek vrstvě, lze samozřejmě později měnit.
Obrázek vložíte tak, že zmáčknete tlačítko "Vložit obrázek" (tlačítko s obrázkem malého obrázku) a pak kliknete někam do prostoru budoucí mapy. Spustí se vám malé okno. Tam kliknete na "Nový" a spustí se vám průvodce. Vyberete jaký obrázek chcete vložit a v dalším kroku vyberete barvu průhlednosti. Jak už jsem psal výše, je to určitá barva, která se pak bude zobrazovat jako průhledná. Zaškrtnete "Výběr barvy průhlednosti", pak zatrhnete "barva" a kliknete na tlačítko se třemi tečkami, čímž se konečně dostanete k výběru barvy. Musíte vědět, jakou barvu chcete u toho daného obrázku průhlednou a tam si ji vyberete. Pokud nechcete nebo nepotřebujete, tak samozřejmě žádnou barvu průhlednosti zadávat nemusíte. V dalším kroku si ten obrázek pro pracovní účely nějak pojmenujte. Stiskněte dokončit a .... a obrázek ještě není vložený! Vrátili jste se zpět do malého okna, kde z nabídky vyberete daný obrázek (jsou tam pod jménem, jaké jste zadali v průvodci) a zmáčknete OK. No a teď už je konečně obrázek vložen. Tento postup musíte opakovat s každým obrázkem. Pokud však chcete vložit nějaký obrázek vícekrát, už ho máte v nabídce, takže si ho jen vyberete a zmáčknete OK. S vloženými obrázky můžete po mapě pohybovat a tak je umístit tam, kam chcete. Bohužel nejde měnit výška a šířka obrázku. Když na obrázek dvakrát poklepete, otevře se vám okno Možnosti obrázku - důležitá je záložka Pořadí vrstev. Zde můžete dodatečně měnit, v jaké je obrázek vrstvě. A můžete zde nastavovat Pořadí - to je užitečné, když máte více obrázků, které se překrývají a potřebujete určit, které budou více vzadu a které více vpředu. Další záložka - Hranice - slouží k jemnému nastavení jak se bude objekt chovat vzhledem k bulánkům. Tuto hranici můžete nastavit taky manuálně - vidíte ji jako žlutou čáru dole na obrázku. Dá se s ní pohybovat a slouží to k tomu, že když bude bulánek jakoby pod čarou, bude objekt překrývat a když nad čarou, bude za objektem. Samozřejmě to jde jen u objektů z vrstvy Bulánci. Pokud nechcete, nemusíte se tím zabývat, je to jen jemné nastavení které většinou není ani potřeba.
Když máte vložené obrázky, můžete vkládat překážky. Překážky jsou v editoru zobrazeny jako červené čtyřúhelníky, ve hře jsou ale neviditelné. Slouží k tomu, aby vaše objekty, představované obrázky, byly skutečně hmotné - tedy aby přes ně bulánci nemohli projít a střílet. (pod vaše vložené obrázky prostě dáte překážky). Zmáčkněte tlačítko "Vložit překážku" (tlačítko s obrázkem červeného čtverce), pak klikněte někam do mapy a táhněte myší - před očima se vám formuje překážka požadovaných rozměrů. Až ji budete mít v optimální velikosti, můžete pustit myš. Překážku můžete po mapě přesunovat a můžete taky upravovat její velikost. Překážky mohou mít tvar pouze obdélníku nebo čtverce, takže pokud potřebujete zaplnit nějaký oblý objekt, musíte použít několik překážek vhodně přeskládaných přes sebe, abyste dosáhli dobrého výsledku. Když na překážku dvakrát poklepete, otevře se okno "Možnosti překážky". Je to podobné jako u obrázku. Za pozornost stojí záložka "Průstřelná překážka" Pokud zaškrtnete tuto volbu, přes překážku bude možné střílet.
Do mapy můžete vkládat teleporty. Zmáčknete tlačítko "Vložit teleport" (tlačítko s hvězdičkou v modrém čtverci), kliknete někam do mapy a teleport je vložený. Můžete ho po mapě různě přesouvat. Teleporty jsou v editoru zobrazeny jako modré čtverce ale ve hře jsou neviditelné. Pokud tedy chcete teleport nějak označit, potřebujete na to nějaký obrázek. Když máte teleporty v mapě vložené, musíte je ještě nastavit. Dvakrát poklepejte na teleport a otevřou se vám "Možnosti teleportu". Důležitá je záložka "Cíle". Nastavíte zde, do jakého teleportu nebo teleportů bude daný teleport přenášet bulánky. Musíte to udělat u každého teleportu zvlášť. Bez toho by vám nefungovaly.
Do mapy můžete taky pokládat miny. Slouží k tomu tlačítko "Položit minu" s obrázkem miny. Když pak budete mapu hrát, tak hned při startu mapy se na daná místa samy položí nebezpečné miny.
Vlastnosti mapy můžete ještě dále měnit, když klepnete na tlačítko s obrázkem bulánka. Můžete tady dodatečně měnit věci, které jste zadaly v průvodci na samém začátku. Dále je tu pak zajímavá záložka Protivníci. Pokud chcete, můžete tady zaškrtnout, aby v levelu byli Upíři nebo Protivníci. Vlastnosti upírů jsou pevně dané (tak jak je známe z levelu Exitus). Vlastnosti počítačem řízených protivníků ale můžete měnit. Můžete nastavit jejich počet a když kliknete na tlačítko se třemi tečkami, můžete nastavit ještě další věci. U každého protivníka zvlášť můžete nastavit barvu, zbraň, rychlost a počet životů. Normální rychlost je 100, je to rychlost jakou se pohybují člověkem řízení bulánci. Počet životů určuje, kolikrát musím protivníka střelit, než zemře (např. když má 2 životy, musím ho střelit 3 krát). Ale když zemře, tak od něj nemáte pokoj, znovu se narodí!
Svoji práci si uložíte pomocí tlačítka "Uložit tento level" nebo "Uložit tento level jako". Ukládá se to jako soubor eapres, tedy zdrojový soubor k levelu. Pokud chcete získat skutečný hratelný level, musíte zmáčknout tlačítko "Vytvořit tento level" Získáte tak soubor s příponou eap, který už jenom stačí umístit do složky se hrou Bulánci a můžete hrát !
Doufám, že těm co to potřebují tento návod pomůže. Já osobně si myslím, že práce v editoru je velice snadná. Je ale pravda, že uživatelské rozhraní není úplně "user-friendly" a tak některým lidem (co nejsou trochu zběhlí v práci s počítačem) může dělat problémy. Tak snad jim pomůžu. K lepšímu pochopení je dobré se podívat na ukázkový level od Sleepteamu (ke stažení u mě v downloadu nebo na oficiálních bulánčích stránkách).
 

16 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Gandalf Gandalf | E-mail | Web | 3. ledna 2008 v 13:52 | Reagovat

Myslím, že jsi tvorbu v editoru dost dobře popsal.

Jen bys sem ještě mohl přidat nějaké obrázky.

2 Dr. Killer Dr. Killer | 15. ledna 2008 v 17:56 | Reagovat

Možná máš pravdu Gandalfe, ale do toho se mi nechce investovat čas. Podstatné jsou informace, a ty tu jsou. Ale díky za ohlas! :-)

3 zezlik zezlik | 17. ledna 2008 v 19:30 | Reagovat

konecne na celem netu sem hledal navod a tady ho nasel stasne moc dekuje velmi mi to pomohlo

4 Dr. Killer Dr. Killer | 19. ledna 2008 v 18:36 | Reagovat

To jsem rád že je to užitečné :-)

5 Speedy Speedy | 3. února 2008 v 3:02 | Reagovat

Killere budes jeste hrat fpscore.

6 Dr. Killer Dr. Killer | 10. února 2008 v 16:19 | Reagovat

Poslední dobou nemám vůbec čas... možná se k tomu vrátím v létě.

7 peto peto | E-mail | 2. března 2008 v 20:14 | Reagovat

chcem sa opytat ako sa daju hrat bulanci cez net.Skusali sme cez hamachi ale nic neislo, skuste niekto poradit

8 Dr. Killer Dr. Killer | 3. března 2008 v 13:27 | Reagovat

Taky jsem Hamachi zkoušel a nepovedlo se. Nevím. Mě samotného by to taky zajímalo.

9 ***BiG***_-And-_ ***BiG***_-And-_ | E-mail | Web | 4. dubna 2008 v 17:41 | Reagovat

já nevim jak mám uďelat to Náčítání mám tam furt černou a puntíky startu. Mapa tam je sice je trošku bzz ale s bráchou ji rádi (paříme)hrajeme ale jinak je to dobrý díík

10 ***BiG***_-And-_ ***BiG***_-And-_ | E-mail | Web | 4. dubna 2008 v 18:22 | Reagovat

jo a hele kde mám stáhnout editor????

11 Dr. Killer Dr. Killer | 7. dubna 2008 v 16:52 | Reagovat

Nechápu cos myslel tím předchozím příspěvkem.

Editor můžeš stáhnou tady ode mě (v rubrice Download), nebo ze stránek www.bulanci.cz

12 Made Made | E-mail | Web | 12. dubna 2008 v 19:56 | Reagovat

K té anketě: můj počet levelů je 97. A to není můj konečný počet, protože ještě budu vytvářet. :-) a kolik máte vy?

13 Dr. Killer Dr. Killer | 13. dubna 2008 v 10:35 | Reagovat

Já mám 20 levelů. Doufám že ještě nějaké levely dělat budu... ale teď není čas... maturita, příjímačky na VŠ... :-(

14 HeH HeH | 23. dubna 2008 v 14:54 | Reagovat

ty kravo, to se ti chtělo psát?

15 Petr Petr | 15. června 2008 v 11:54 | Reagovat

chci hrát s kamarádem bulánki po síti,,ale nevím jak je hrát přes hamachi,,to sem si sice nainstaloval,,alenevím,,jak to spustit.

16 Dr. Killer Dr. Killer | 15. června 2008 v 12:15 | Reagovat

S tím neporadím... já hraju s kámošema jen u jednoho PC, s hraním přes net zkušenosti nemám.

17 Petr Petr | 15. června 2008 v 12:20 | Reagovat

už sem na to přišel,,ale když napíšu ip adresu,,tak to vyhledává,,a nic to nenajde

18 Cecko Cecko | 7. července 2008 v 0:27 | Reagovat

Made: tvuj pocet map je uctihodny, ale trochu me irituje, ze je tam skoro vsude stejna hudba, ktera casem vleze nanervy

hrani po siti? skoda mluvit, kamos ma verejnou IP a tak sem myslel, ze nam to pude, ale chyba lavky, je to nejaky divny, pritom nekde sem cetl, ze nekeri tak hrajou

Stahl sem kolem 160ti levelu z netu a drtiva vetsina sou srance, chtelo by to nejakou anketu o nejlepsi, protoze spousta map o kterejch se clovek docte ze sou dobry stojej za hovno

19 Cecko Cecko | 7. července 2008 v 0:32 | Reagovat

made: jo a ta tva jedna mapa(aspon myslim ze je tvoje) co je rozdelena na 2 casti, stacilo by, abys hral v nejakym turnaji, kterej by byl nacas, proti kemperovi, ten by te jednou zabil, odteleportoval se na druhou pulku, stoupnul si na teleport a vice-mene by te vysachoval

20 ofbett ninja ofbett ninja | 7. července 2008 v 17:38 | Reagovat

ja kdyz si udelam mapu tak ji ulozim s tim eap dam ji do slozky s hrou ale ve hre se mi neobevi pls poradte jak na to?????

21 Dr. Killer Dr. Killer | 8. července 2008 v 17:44 | Reagovat

ofbett ninja: Tak to je divný, nenapadá mě jaký by to mohlo mít důvod. Mně to vždycky fungovalo.

22 Niran Niran | E-mail | 13. srpna 2008 v 17:59 | Reagovat

Hoj chcem sa spytat ze vies ako su v teste ked hra jeden tie bonusy tak nedali by sa tie bonusy dako dat do vlastnej mapy? Dik.

23 Dr. Killer Dr. Killer | 14. srpna 2008 v 14:44 | Reagovat

Ne, to nejde

24 Johny Johny | E-mail | 15. srpna 2008 v 16:51 | Reagovat

Čau tenhle blog fakt nemá chybu no 1 přece má a to je že tu nejsou nějáký fotky prosím mohl bys mi poslat nejáké pozadí třeba hlínu trávu a vodu jestli máš jinak to tu je fakt super a právě jdu vytvářet nové mapy

25 Pokoun Pokoun | E-mail | 17. srpna 2008 v 14:35 | Reagovat

Moc jsi mi pomohl hlavně s tim že jsi napsal že   překážky nejsou vidětve  hře musim tam dat obrazek

26 Johny Johny | E-mail | 18. srpna 2008 v 10:52 | Reagovat

už je skoro všechno v pohodě mám textury pozadí prostě vše co potřebuli a když dám jaký-koli textury na pozadí v editoru jsou v růžovym černym nebo bílim poli myslel jsem že to zmyzí ale nezmizelo jak se to´ho zbavim??????dík

27 Niran Niran | 19. srpna 2008 v 16:13 | Reagovat

nedalo by sa dako nastavit aby sa ta mina co som tam vlozil cez editor obnovovala

28 Dr. Killer Dr. Killer | 20. srpna 2008 v 9:46 | Reagovat

Johny: když tam ten obrázek vkládáš, musíš zvolit barvu průhlednosti - musí to být přesně ta barva co potřebuješ, aby tam nebyla (tzn. ta růžová, černá nebo bílá - musí to ale být přesný odstín)

Niran: ne, to nejde.

29 Johny Johny | E-mail | 20. srpna 2008 v 17:45 | Reagovat

moc dík

30 Johny Johny | E-mail | 20. srpna 2008 v 20:16 | Reagovat

nemáš hejbací textury jako třeba toho ptáčka králíka nebo mimozemšťana a ještě mam problém z tema velkýma listama v růžovym poli nemůžu se toho zbavitale dík už mam levl hotovej

31 Gimly Gimly | 31. října 2008 v 17:30 | Reagovat

čus

díky za tutoriál :)

32 Bagr1 Bagr1 | 16. listopadu 2008 v 15:54 | Reagovat

fakt dobře popsaný, za den sem s timhle udělal 8 levlů,a nejsou to zadny sracky :-)

33 MISTR MISTR | 7. února 2009 v 15:23 | Reagovat

Ak chcete vediet ako si zahrat bulanci cez hamachi,tak podte na tuto hamachi siet:

Meno - Sunwell sk/cz

Heslo - wow

je to 100% work!!!

34 Kylly Kylly | E-mail | 20. března 2009 v 16:00 | Reagovat

ahoj,

jen by mě zajímalo že když jsm si nějakou mapu stáhnul a pak jí zapnul tak se mi tam a nová mapa neoběvila nevíš co s tím

díky

35 miniBara miniBara | 28. března 2009 v 17:45 | Reagovat

Zdravim. Dík moc za návod ;o) Jen mám problém. V jakém programu můžu změnit velikost obrázku..? Jako že třeba zadám velikost a samo se mi to upraví... S**u se tu s tím celé odpo a nejak to nejde... :-( Dík

36 Rox Cox Rox Cox | E-mail | Web | 31. března 2009 v 22:15 | Reagovat

Návod je strašně nepřehledný. Rozděl ho tučnými nadpisy o čem je odstavec.

37 Rox Cox Rox Cox | E-mail | Web | 31. března 2009 v 22:17 | Reagovat

miniBára: Lýnej lenochu stačí si projet třeba slunečnici a máš to!!! Odkaz na program: http://www.stahuj.centrum.cz/grafika_a_design/prevody_a_optimalizace/multiple-image-resizer-net/?g[hledano]=image%20resizer&g[oz]=2.0.7.0

38 David David | E-mail | 11. června 2009 v 16:54 | Reagovat

me tam nejde dat hudba obevi se mi tam naky nevim co proste okno a tam je continue detals quit pls help

39 šutr šutr | 25. června 2009 v 16:58 | Reagovat

čau, hele když vyfotim level tim tlačítkem Print Screen, kde se mi uloží ten obrázek?

40 Dr. Killer Dr. Killer | 20. července 2009 v 15:15 | Reagovat

miniBara: já jsem to všechno dělal v tom nejobyčejnějším programu co je u každých Windows: v Malování.
David: asi máš hudbu v nějakém divném formátu, zkus normální mp3
šutr: Je takzvaně ve schránce. Abys ho "zhmotnil", otevři si Malování nebo podobný program a dej Vložit (ctrl+v)

41 Kokosman Kokosman | E-mail | 15. srpna 2009 v 12:11 | Reagovat

moc díky za návod už vím kde byla chyba :)
jdu se vrhnout do tvorby vlastní mapy :)

42 marek marek | 26. září 2009 v 21:40 | Reagovat

chtel by jsem se zeptat jak se muze zmensit obrazek z 800x600 na 800x515

43 prochajda prochajda | 31. října 2009 v 21:32 | Reagovat

diky fakt super popis. jen mam furt jeden problem vytvořil jsem 1. mapu vložil do hry a v poho ale 2. se mi už nechtěla ve hře objevit. nevite někdo co s tim jě??? jinak fakt super dlouho jsem něco takovyho hledal.

44 Unsone Unsone | E-mail | 7. února 2010 v 15:53 | Reagovat

Mohl by mi prosim nekdo pomoct?Ja nevim kam mam tu udelanou mapu dat... ja zadnou slozku s bulankama nemam mam jenom .exe ... a ta mapa ma koncovku .eap a nikam me to nejde dat :(

45 Dr. Killer Dr. Killer | 8. března 2010 v 9:37 | Reagovat

Unsone: Tak to máš asi jinou verzi hry. Měl by sis stáhnout tu nejnovější. A nebo prostě zkus takovou složku vytvořit sám a dát do ní ten .exe soubor i tu mapu.

46 ONIX ONIX | 20. dubna 2010 v 13:00 | Reagovat

Zdravim všechny hráče bulánků....viděl jsem zde nějaké ohlasy na "HRANÍ PO NETU" Já osobně než jsem přišel jak na to...docela to trvalo, ale NÁVOD ZVEŘEJNÍM: Jediné co vy a váš protivník potřebujete je program Hamachi A TO KONKRÉTNĚ VERZI 1.0.1.5 !!!!!   na jiných verzí to nejede !A druhá věc co potřebujete, jsou samotní Bulánci A POZOR !! VERZI 1.20.   protože na jiných verzích (1.82)  to prostě nerozjedete.  Ještě se vrátím k nastavení Hamachi, Jeden z vás musí vytvořit privátní síť (od toho to hamachi máte :D) a druhý se do sítě připojí. Pak už jen stačí zapnout bulany..jeden z vás vytvoří hru...celokově 2 hráči, na tomto pc 1 typ připojení TCP/IP a stačí jen počkat až se druhý připojí. toť vše  doufám že vám můj návod pomohl..

47 ondra ondra | E-mail | 18. května 2010 v 16:25 | Reagovat

Hoj potreboval bych poradit stahl jsem si bulanki z netu a mam tam rozliseni 800x600 a potreboval bych to dat do 1024x768 kdybi nekdo vedet tak mi prosim Vas napiste na email ondri12@seznam.cz dik moc..... ondra

48 Denny Denny | 27. května 2010 v 17:16 | Reagovat

Neviete ako sa daju urobit rozbytne kvadre??

49 ... ... | 12. října 2010 v 10:19 | Reagovat

Ahoj, napisal si to tu pekne, ale mna by zaujimalo ako mozem dat do levelu nejaky strielajuci objekt. Napriklad aky je v mapke Nocni smena ta mys.

Vopred dakuje.

50 pgif pgif | 12. února 2011 v 16:55 | Reagovat

když mam nakej kruh třeba strom tak v editoru mam kolem nej bilou kružnici nevite jak to mam udelat aby to zmizelo
pls poradte.

51 Lukin Lukin | E-mail | 15. března 2011 v 22:30 | Reagovat

Ahoj, take by me zajimalo jak vytvorit slozitejsi objekt, jako je strilejici mys, mimozemstan, nebo kralicek, kteryho lze zabit ..

52 Anonymus Anonymus | 20. března 2011 v 18:08 | Reagovat

Ahoj, díky za návod. Měl jsem problém s tou příponou, protože mi to nejelo. Díky moc. :)

53 Anonym Anonym | 24. března 2011 v 7:39 | Reagovat

Vážně super jsi to popsal, tahle stránka mi vážně pomohla.

54 FiX~ FiX~ | 26. dubna 2011 v 12:21 | Reagovat

existuje pls nejaka stranka kde jsou vypsane nejake ID a PW na hamachi bulanky..?

55 Don Don | E-mail | 10. prosince 2011 v 14:01 | Reagovat

Mam takovy problem,vzdy kdyz dam: vytvorit tento level,ukaze jse mi error: Configuration system failed to intialize,nevim si rady :(.... pls poradte mi nekdo!

56 Jozef Jozef | E-mail | 11. ledna 2012 v 18:43 | Reagovat

čau prosim chtel bych se zeptat jak mam vytvořit popředí protže se mi to nelibi kdiz je prekažka neprustrelna a neda se přes ni jít ale ani mě ten napr. strom nezakřije kiz ze nad neho postavím :((

57 Brian Brian | E-mail | Web | 12. května 2012 v 9:51 | Reagovat

Prosim vás poslete mi tu nejaku MP3 mne tam nejde dat _:(

58 Bulankophil Bulankophil | E-mail | 22. prosince 2012 v 20:48 | Reagovat

Zdravím POMOOOOOC ja už som bezradný,Editor mi nechce ulozit mapku ako EAP iba ako EAPRES a potom mi to hra nepustí.Co mam spraivi dakujem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

59 já | 6. května 2016 v 17:34 | Reagovat

nemohl by jsi popsat jak ten editor vůbec dostaneme do PC??
dík moc
Já mám bulanky stahli i ten editor a nevím jak to otevřít vždy se mi načte pouze ta originalna hra.

60 MaikelS MaikelS | E-mail | 16. ledna 2017 v 22:15 | Reagovat

I found this page on 11th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it is not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Simply search for:  pandatsor's tools

61 Jamappotte Jamappotte | E-mail | Web | 7. května 2017 v 1:47 | Reagovat

Finasteride Results Pictures Propecia  <a href=http://byuvaigranonile.com>viagra</a> Us Pharmacy Selling Toradol Propecia Sustancias Dopantes Cheapest Pharmacy For Viagra

62 Aengidistend Aengidistend | E-mail | Web | 25. července 2018 v 23:48 | Reagovat

Torsion bras de quelqu'un  est comment  calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment  pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre  offre sang loin de votre coeur. Chaque  culture  votre  determination  bat, il pompe le sang par  vos arteres a la  prendre facilement  de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-en-guadalajara-jalisco/

63 Getting A Loan Getting A Loan | E-mail | Web | 11. října 2018 v 3:25 | Reagovat

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">no credit loans</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>cashadvance</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama